Lov om spil

Spilleloven – Retsinformation

Retsinformation

Herved bekendtgøres lov om spil, jf. lovbekendtgørelse nr. 1494 af 6. december 2016, med de ændringer, der følger af § 83 i lov nr. 651 af 8. juni 2017, …

Retsinformation.dk er indgangen til det fælles statslige retsinformationssystem, der giver adgang til alle gældende love, bekendtgørelser og cirkulærer m.v. Der er også adgang til Folketingets dokumenter og beretninger fra Folketingets Ombudsmand.

Spilleloven – Retsinformation

Retsinformation

6. dec. 2016 — Herved bekendtgøres lov om spil, jf. lovbekendtgørelse nr. 119 af 22. januar 2016, med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr.

Retsinformation.dk er indgangen til det fælles statslige retsinformationssystem, der giver adgang til alle gældende love, bekendtgørelser og cirkulærer m.v. Der er også adgang til Folketingets dokumenter og beretninger fra Folketingets Ombudsmand.

Lovgrundlag | Spillemyndigheden

Bekendtgørelse af lov om spil (Spilleloven). Ændringer til lovbekendtgørelsen kan findes på retsinformation.dk. Se lovbekendtgørelse nr. 1303 …

Spilleloven – Skatteministeriet

Spilleloven | Skatteministeriet

22. dec. 2019 — Beløbsgrænser og bidrag i lov om spil. Del på: Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv.

3. Historisk rids af spillelovgivningen – Skatteministeriet

3. Historisk rids af spillelovgivningen | Skatteministeriet

Ved lov af 6. marts 1869, der stadig er gældende, blev klasselotteriet … Nogle spil er endnu i dag forbudte eller regulerede i henhold til love fra sidste …

Bekendtgørelse af lov om spil1) – Lovtidende

Lovtidende

4. sep. 2020 — Herved bekendtgøres lov om spil, jf. lovbekendtgørelse nr. 1494 af 6. december 2016, … Udbud eller arrangering af spil kræver tilladelse,.

L 202 – 2009-10 (oversigt): Forslag til lov om spil. / Folketinget

Lovforslaget udgjorde sammen med forslag til lov om afgifter af spil (L 203) udmøntningen på Skatteministeriets område af aftalen om den regulerede, delvise …

Forslag Lov om afgifter af spil – Folketingstidende

Afgiftspligtige spil. Lotteri. § 2. Indehaveren af tilladelse til udbud af lotterier efter § 6 i lov om spil skal af gevinster betale en afgift på 15 pct., …

J.A.1.1 Spillemyndigheden – Skat.dk

Love. Spillemyndigheden administrerer følgende love: Lov om spil (SPILL) også kaldet spilleloven, samt tilhørende bekendtgørelser; Lov for Grønland om visse …

Denne side er din adgang til skat.dk

Spilleloven 2023 → Alt du bør vide om den danske … – 777.dk

Spilleloven 2023 → Alt du bør vide om den danske spillelov!

Spilleloven er en lov, der regulerer alle pengespil i Danmark – det gælder både casino, poker, odds, bingo og lotto og flere andre spil. Loven trådte i kraft …

Spilleloven i Danmark kommer med retningslinjer til spillemarkedet i Danmark. Du kan her læse alt du bør vide om den danske spillelov!

Keywords: lov om spil